Seguidores de Consorcio Provincial de Residuos de Palencia